De IBAN BIC Service is per 1 april 2015 niet meer beschikbaar

U tracht nog gebruik maken van de IBAN BIC Service aangeboden door de Stichting IBAN Service NL namens de gezamenlijke Nederlandse banken. Deze service is echter vanaf 1 april 2015 gestopt en bestaat niet meer.

Nederland is vanaf medio 2014 over op IBAN. Daarom is in overleg met het Nationaal Forum voor de SEPA-migratie waar onder meer vertegenwoordigers van consumenten, bedrijven en (overheids)instellingen in samenwerken, ook besloten tot het stoppen met deze verrijkingsservice.

Op de website van DNB vindt u in een gezamenlijk nieuwsbericht achtergrond informatie over dit besluit.

Waar kan ik dan een IBAN vinden?

Uw eigen IBAN kunt u vinden op uw rekeningafschriften, op uw internet bankomgeving, op uw overschrijvingsformulieren en meestal ook op uw bankpas.

Weet u het IBAN van een ander niet dan kunt u deze het beste aan hem of haar vragen.

Waar moet ik verder op letten?

Naast de IBAN BIC Service die nu is gestopt zijn er andere aanbieders van BBAN-IBAN conversie diensten actief. Die kunnen vaak ook op basis van het oude bank- of voormalige gironummer en soms ook de banknaam een Nederlands IBAN samenstellen. Als u overweegt van deze diensten gebruik te maken, let dan op het volgende:

  • Wees zorgvuldig bij de invoer van oude bank- of voormalige gironummers waarvan u het IBAN wilt weten. Dit geldt met name voor rekeningnummers van 7 cijfers of korter. Onjuiste invoer kan leiden tot een ander IBAN dan het IBAN waar u naar zoekt. Met mogelijk een betaling naar een onbedoeld persoon of bedrijf tot gevolg.
  • De Nederlandse banken die IBAN’s uitgeven zijn op geen enkele wijze betrokken bij deze conversie services en staan dus ook niet in voor de juistheid en/of volledigheid. De kwaliteit van deze aanbieders is volledig afhankelijk van de door de aanbieder opgebouwde expertise om een oud bank- of voormalig girorekening te koppelen aan een Nederlandse bank en de betreffende data actueel te houden.

De Stichting IBAN Service NL of de individuele banken zijn nimmer aansprakelijk voor schade (met inbegrip van gevolgschade) die volgt uit het gebruik van samengestelde of geconverteerde IBAN’s op basis van onjuiste of verouderde gegevens in het betalingsverkeer.