Deze IBAN BIC Service is per 1 april 2015 niet meer beschikbaar

U tracht nog gebruik maken van de IBAN BIC Service aangeboden door de Stichting IBAN Service NL namens de gezamenlijke Nederlandse banken. Deze service is echter vanaf 1 april 2015 gestopt.

Nederland is sinds augustus 2014 helemaal over op IBAN. Daarom is in overleg met het Nationaal Forum voor de SEPA-migratie (NSF) besloten tot het stoppen met deze verrijkingsservice. In het NSF werkten onder meer vertegenwoordigers van consumenten, bedrijven en (overheids)instellingen met elkaar samen.

Op de website van DNB vindt u in een gezamenlijk nieuwsbericht de achtergronden over dit besluit.

Waar kan ik dan een IBAN vinden?

Uw eigen IBAN kunt u vinden op uw rekeningafschriften, via mobiel bankieren of internetbankieren, op uw overschrijvingsformulieren en meestal ook op uw bankpas.

Weet u de IBAN van een ander niet dan kunt u deze het beste aan hem of haar vragen.

Als laatste mogelijkheid is er ook de eenvoudige IBAN Validator

Waar moet ik verder op letten?

Naast de IBAN Validator zijn er andere aanbieders van IBAN conversiediensten actief. Die kunnen vaak ook op basis van het oude rekeningnummer, al dan niet in combinatie met de banknaam, een Nederlandse IBAN samenstellen. Als u overweegt van deze diensten gebruik te maken, let dan op het volgende:

  • Let er altijd op dat de tien laatste cijfers in de IBAN na conversie helemaal gelijk zijn aan het oude rekeningnummer dat u wilt omzetten, eventueel links aangevuld met nullen tot tien posities.
  • Wees zorgvuldig bij de invoer van oude rekeningnummers waarvan u de IBAN wilt weten. Dit geldt met name voor rekeningnummers van 7 cijfers of korter. Onjuiste invoer kan leiden tot een andere IBAN dan de IBAN waar u naar zoekt. Met mogelijk een betaling naar een onbedoeld persoon of bedrijf tot gevolg.
  • De Nederlandse banken zijn op geen enkele wijze betrokken bij alternatieve conversiediensten en staan dus ook niet in voor de juistheid of volledigheid van de diensten. De kwaliteit van de aanbieders is volledig afhankelijk van de door hen opgebouwde expertise om een oud rekeningnummer foutloos te koppelen aan de bijbehorende Nederlandse bank en om daartoe benodigde gegevens actueel te houden.

De Stichting IBAN Service NL en de banken zijn niet aansprakelijk voor schade (met inbegrip van gevolgschade) die volgt uit het gebruik van samengestelde of geconverteerde IBAN’s op basis van onjuiste of verouderde gegevens in het betalingsverkeer.